Omdat product owners te weinig begeleid worden

Na acht jaar ervaring als product owner en later als team lead, heb ik ingezien dat veel product owners worstelen zonder duidelijke begeleiding in hun rol, voornamelijk doordat organisaties vaak een beperkt begrip hebben van wat productmanagement inhoudt. Dit leidt ertoe dat de rol van de product owner ongewild verschuift naar die van een projectmanager, met meer focus op het afronden van taken dan op strategisch sturen.

Mijn ervaringen hebben me gemotiveerd om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, waardoor product owners niet alleen leven naar de volgende feature release maar ook excelleren in hun functie.

Mensen

Als product owner speelt het begeleiden van mensen een cruciale rol in het succes van productontwikkeling. Deze rol overstijgt het traditionele beheer van productbacklogs en de ontwikkelingscyclus; het gaat om het leiden en inspireren van een team om gezamenlijk te werken aan een visie die waarde creëert voor de gebruiker.

Resultaat gedreven

Resultaatgedreven zijn in productmanagement zorgt ervoor dat teams zich niet alleen richten op het voltooien van taken, maar op het bereiken van concrete doelen die echte waarde toevoegen voor de gebruiker en het bedrijf. 

Kwaliteit

Kwaliteit in productmanagement is cruciaal omdat het direct bijdraagt aan de tevredenheid en loyaliteit van de gebruiker, wat essentieel is voor het langetermijnsucces van het product en de reputatie van het bedrijf.

Awards & Mentions